Nemanja Ninković, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Nemanja Ninković, PhD 

др Немања Нинковић
 •  Title: lecturer
 •  E-mail:

 Education

У јулу 2016. године успешно је одбранио докторску дисертацију под називом “Нова решења за побољшање квалитета сервиса у интрадоменском и интердоменском мрежном окружењу“.

Мастер студије је такође завршио на Електротехничком факултету, модул Системско инжењерство и радио комуникације са просеком 10 током којих је дипломирао код проф. др Мирјане Стојановић са оценом 10, са темом „Анализа техничких аспеката уговарања сервиса између IP провајдера“.

Основне академске студије је завршио на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду 2010. године, на одсеку Телекомуникације, смер Системско инжењерство са просеком 8,87. Дипломирао је код проф. др Мирјане Стојановић са оценом 10, са темом „Имплементација QoS у вишедоменским IP мрежама“.

Рођен 11.6.1987. године у Београду. Основну и средњу школу завршио у Београду.

 Work Experience

Од 2018. до данас у Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије

RCUB Cisco Network Academy од марта 2014. до данас

AMRES (Academic Network of Serbia) од јуна 2012. до данас

 Professional Development and Affiliations

 • Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Switching (CCIE R&S) #57478
 • Juniper Networks Certified Internet Expert – Service Provider (JNCIE-SP) #2846
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switcing
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) R&S
 • Cisco Certified Design Associate (CCDA)
 • Junos Associate (JNCIA-Junos)
 • Juniper Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP)
 • Service Provider Routing and Switching, Profesional (JNCIP-SP)

Papers in international journals with impact factor:

 • Nemanja M. Ninkovic, Slavko Gajin, Irini Reljin, “Packet dispersion strategy evaluation from the perspective of packet loss pattern and VoIP quality”, Computer Science and Information Systems, to be published, ISSN: 1820-0214, doi: 10.2298/CSIS150120043N – IF 0.477 (2014) (M23)
 • Nemanja M. Ninkovic, Bozidar J. Mali, Mirjana D. Stojanovic, Gordana I. Savic, “Multi-Objective Third-party Approach for Service Class Mapping among Multiple Providers in the Internet”, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 21, No. 2, May 2015., ISSN: 1392-1215, doi:10.5755/j01.eee.21.2.11514 - IF 0.561 (2014) (M23)
 • Nemanja M. Ninkovic, Zivko C. Bojovic, Slavko Gajin, “A Novel Scheme for Dynamic Triggering Of Packet Dispersion”, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 20, No. 5, May 2014., ISSN: 1392-1215, doi: 10.5755/j01.eee.20.5.5429 - IF 0.561 (2014) (M23)

Papers in national journals:

 • Bozidar J. Mali, Nemanja M. Ninkovic, Mirjana D. Stojanovic, Gordana I. Savic, “Service class mapping based on integer programming algorithm in the third party agent“, TELFOR 2014, November 2014., ISBN: 978-1-4799-6190-0, DOI: 10.1109/TELFOR.2014.7034382 (odabran u najboljih 10% i upućen poziv za slanje u Telfor Journal). (M33)
 • Nemanja M. Ninkovic, Zivko C. Bojovic, Slavko Gajin, “Dynamic packet dispersion based on multithreshold buffer occupancy”, TELFOR 2013, November2013.,ISBN:978-1-4799-1419-7,DOI: 0.1109/TELFOR.2013.6716189 (M33)
 • Bozidar J. Mali, Nemanja M. Ninkovic, Mirjana D. Stojanovic, Gordana I. Savic, “Service class mapping based on integer programming algorithm in the third party agent“, Telfor Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 2-7., ISSN 1821-3251, DOI: 10.5937/telfor1501002M (M52)