Danica Rajin, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Danica Rajin, PhD 

Даница Рајин
  •  Title: professor of applied studies
  •  E-mail:

 Education

Докторску дисертацију, на тему „Управљање кредитним ризицима и синдицирани кредити“, одбранила је у мају 2014. године, на Пословном факултету Универзитета Сингидунум

Мастер рад је одбранила 2010. године, такође на Универзитету Сингидунум, а на мастер студијама је имала просечну оцену 10

Дипломирала је на Факултету за финансијски менаџмент и банкарство Универзитета Сингидунум, у Београду 2009. године, са просечном оценом 10

 Work Experience

Од марта 2017. године ангажована на пословима професора струковних студија у Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

На ФЕФА је ангажована у наставном процесу, у својству доцента, од 2014. године.

У периоду 2011-2014. године, Даница Рајин је била запослена у предузећу „Беохемија“.

 Professional Development and Affiliations

  • Током 2015. године, Даница Рајин је учествовала у процесу припреме и сертификације за израду и припрему пројеката који ће се финансирати из приступних фондова ЕУ.
  • Сертификат за област рачуноводства и финансија организације ИЕФ, која је члан IGAF Polaris асоцијације и RSM International.
  • Септембра 2015. године, Даница Рајин је изабрана за једног од 25 младих лидера Србије, па је учествовала у једногодишњем програму ISAC фонда, у сарадњи са Balkan Trust for Democracy аnd NATO Public Diplomacy Division.
  • Чланица је Удружења пословних жена Србије од 2014. године и ангажована је у радној групи при Националном конвенту за пољопривреду и рурални развој. Оснивач је и директор фимре која се бави пружањем рачуноводствених услуга и пореским консалтингом.

Papers in international journals with impact factor:

Papers from international conferences:

Projects:

  • Erasmus +
    U okviru radnog paketa 5 Erasmus+ projekta FINAC (FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration)