Ana Slavković, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Ana Slavković, PhD 

Ime i prezime profesora
 •  Title: professor of applied studies
 •  E-mail:

 Education

Докторску дисертацију под називом „Оперативни ризици у банкарству. Идентификација и мерење оперативних ризика по Базел2 стандардима“ одбранила је на Економском факултету Универзитета у Београду, под руководством проф. др Бошка Живковића.

Магистарски рад под називом „Банкарско осигурање – заједничка улагања банака и осигуравајућих компанија“ одбранила на Економском факултету Универзитета у Београду 2002.године, под руководством проф. др Јелене Кочовић.

Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду 1998. године.

 Work Experience

09.2002 – данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, виши предавач на предметима из области банкарских технологија.

11.2001 – 09.2002. - National Bank of Greece, филијала Београд, организатор девизних послова, директор девизног сектора.

01.1999 – 11.2001. - “Београдска банка” ад Београд, сарадник за девизне послове.

 Professional Development and Affiliations

 • Сертификат "Графички алати за планирање берзанског трговања", компаније TeleTrader d.o.o., мај 2017.
 • Сертификат "Савремена достигнућа техничке и фундаменталне анализе", Београдска берза, април 2017.
 • Положен банкарски стручни испит у Удружењу банака Србије у Београду 1999. Један од оснивача удружења Актуара Србије.
 • Сарадник часописа Банкар, Е магазин, Економска политика, ПТТ саобраћај, Европа...
 • Имала је наступе на телевизији где је говорила о банкарским темама.
 • Сертификат о учешћу на Workshop on Electronic Customer Relationship Management "eCRM", as a part of the EU INTERREG IIIB CADSES project ELISA, "e-Learning for Improving access to Informtion Society for SMEs in the SEE area".
 • Сертификат Београдске берзе "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.
 • Сертификат „Савремени алати за праћење и анализу берзанског пословања” компаније TeleTrader d.o.o.
 • Програми стручног усавршавања Центра за унапређење наставе Абакус:”Електронски наставни материјали”,“Примена e-learning метода наставе у образовању”
 • "Електронска платформа за анализу и мониторинг хартија од вредности", компаније TeleTrader
 • Програм обуке стручног усавршавања "Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника", АБАКУС, 2013.
 • Сертификат „Напредне технике заштите инвеститора у IT индустрији” компаније TeleTrader d.o.o., март 2014.

Papers in international journals with impact factor:

 • N.Slavkovic , A.Slavkovic , (2018 ) " Implementing Internet of Vehicles (IOV) Scanning Devices for Improving the Road Safety Concept " , International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE) , pp. 17-19, Volume-6, Issue-11
 • N. Slavković, A.Savić, "The Usage of m learning for Adults Education in Serbia", Elsevier, Procedia, Social and Behavioral Sciences Journal. (accepted paper), 2014.
 • Vitomir Radosavljevic, Ana Savic, "Facebook in a teaching process at ICT College Belgrade" ,"Journal of International Scientific Publication: Education Alternatives" Volume 11, Part 2 - Bulgaria, 2013. ISSN 1313-2571
 • А.Савић, "Managing IT-Related Operational Risks", Economic Annals, No. 176, Volume 53, p.88-109, 2008.

Papers in international journals:

Papers in international journals: Papers in national journals:

 • А.Савић, "Основе банкарства и врсте банака", е магазин, бр 34, 2006, стр. 22-23.
 • А.Савић, "Банкарско пословање: Врсте банкарских послова", е магазин, бр 35, 2006, стр. 22-23.
 • А.Савић, "Банкарско пословање: Платни промет", е магазин, бр 39, 2006, стр. 22-23.
 • А.Савић, "Банкарско пословање: Кредити – Лаки, За свадбу, Стан, Летовање…", е магазин, бр 40, 2006, стр. 22-23.
 • А.Савић, "Банкарско пословање: Нестандардни банкарски послови", е магазин, бр 41, 2006, стр. 24-25.
 • А. Савић, " Историјат банакрства – мрачни средњи век ", е магазин, бр 21, 2005, стр. 24-25.
 • А. Савић, " Историјат банакрства – ренесанса банкарства ", е магазин, бр 23, 2005, стр .22-23.
 • А. Савић, " Историјат банакрства – зачеци савременог банкарства ", е магазин, бр 24, 2005, стр. 22-23.
 • А. Савић, " Историјат банакрства – зачеци савременог банкарства код нас ", е магазин, бр 26, 2005, стр. 24-25.
 • А. Савић, " Историјат банакрства – савремено банкарство код нас ", е магазин, бр 28, 2005, стр. 18-19.
 • А. Савић, "Историјат банакрства – Сећате ли се 1993 ?", е магазин, бр 30, 2005, стр. 18-19.
 • А. Савић, "Банкарство – поглед у XXI век", е магазин, бр 31, 2005, стр. 24-25.
 • А.Савић, "Куда с парама – где уложити десет, педесет и сто хиљада евра", Европа, бр 55, 2005, стр. 30.
 • А. Сави, "Лизинг", е магазин, бр 12, 2004, стр. 18-20.
 • А. Савић, "Ризици у банкарству", е магазин, бр 13, 2004, стр. 18-19.
 • А. Савић, "Банкарско осигурање", е магазин, бр 18, 2004, стр. 12-14.
 • А. Савић, " Концесије као начин да дођемо до инвестиција", е магазин, бр 18, 2004, стр. 32-33.
 • А. Савић, "Историјат банкарства – античко доба", е магазин, бр 20, 2004, стр.18-20.
 • А. Савић, "Банкарско осигурање – нуђење услуга", I део, Економска политика, бр.2659, стр.27-29, Бгд. 2003.
 • А. Савић, "Банкарско осигурање – нуђење услуга", II део, Економска политика, бр. 2660, стр. 24-25, Бгд. 2003.
 • А. Савић, "Кредитни ризик и неопходност екстерне и интерне контроле (ревизије) давања кредита у Поштанској штедионици", ПТТ саобраћај, јан-јун 2003, год XV, стр. 73-76.
 • др А. Савић , „Оперативни ризици у банкама”, Задужбина Андрејевић, 2012.година, ISBN 978-86-525-0022-2.

Papers from international conferences:

 • dr Ana Slavković "Creativity and Organizational Problems in PhD Researches", предавањe по позиву, "International Webinar on Research Roadmap: A Guide Towards Completing Ph. D Journey Successfully" IWRR – 2020, 9-10 November, 2020, India.
 • S. Kostic, A.Slavkovic, Linguistic Features of TV Commercials and Marketing Strategies for Addressing Consumers, 6th International Scientific Conference titled: Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ 2020, 21. May 2020.
 • V.Malesevic, A.Slavkovic, S.Kostic, N.Slavkovic, G.Zajic, "The Impact of the Next Financial Crisis on Equities and Cryptocurrencies", International Conference on Business & Economics - ICBE 2019, pp 6-8, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
 • G.Zajic, N.Slavkovic, M.Bjelica, A.Slavkovic, S.Kostic, V.Malesevic, "Road Surface Degradation as a Main Decision-Making Problem in Autonomous Driving Process", International Conference on IT & Computer Science - ICITCS 2019, pp 45-49, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
 • Kostic S, A.Slavkovic, Slavkovic N, “Social Media Avatars as New Technological Identity in Distance Learning” The International Conference on Innovative Research in Education, London, United Kingdom, July 2019.
 • N.Slavkovic , A.Slavkovic ," Implementing Internet of Vehicles (IOV) Scanning Devices for Improving the Road Safety Concept " , Academics World International Conference, Cannes, France, 13th -14th September 2018.
 • N.Slavkovic, A. Savić,"Robotic Teaching Opportunities in the Higher Education", 7th International Conference on New Horizons in Education, 13-15 July 2016. Vienna, Austria
 • Nagrada za najbolji stručni rad na Konferenciji, dodeljena od strane The International Institute of Engineers and Researchers,: A. Savic, N.Slavkovic, V,Radosavljevic, "Improving the resting state efficiency of e-learning process by using web content", ICSIM- International Conference on Science, Innovation and Management, Saint Peterburg, Russia, september 2015.
 • A. Savic, N.Slavkovic, "The Modern Software Analytical Platforms For Stock Market Management", ICSIM- International Conference on Science, Innovation and Management, Saint Peterburg, Russia, september 2015.
 • N. Slavkovic, A. Savic, “The Usage of m learning for Adults Education in Serbia”, INTE 2014, International Conference on New Horizons, ISSN 2146-7358, Paris, June 2014
 • N.Slavkovic, A. Savic, The use of modern mobile platforms for improving quality of e-learning processes in higher education, ICQH, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, Turkey, 12-14. Dec 2013, pp 916-926.
 • A. Savic, N. Vugdelija, N. Kojić, N. Slavković, “Impact of Internet technologies on investor relations”,, ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, 29.2. -3.3.2012. Kopaonik, Serbia.
 • A. Savic, G. Zajić, N. Kojić, "Analysing Volatility of Belgrade Stock Market Using Multifractal Analysis", Balcor 2011, 10th Balcan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 22.-24. september 2011.
 • A. Savić, N. Kojić, N. Vugdelija, N. Knežević, “Processing of payments through single shared platform of TARGET2 and SEPA systems in EU”, ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management, 7-8 march 2011. Kopaonik, Serbia.
 • A. Savić, S. Čabarkapa, N. Kojić, B. Živković, "One Modelling Technique Approach for Operational Risk Prediction", EUROSIM 2010, 7th Congress on Modelling and Simulation, Prague, September 6-10, 2010.
 • A. Savić, G. Zajić, “Extreme Value Theory for Risk Modeling of Large Operational Losses“, BALCOR 2009 – The 9th Balkan Conference on Opertional Research, Constanta- Romania, 02-06 septembar 2009.
 • S. Čabarkapa, N. Kojić, A. Savić, B. Živković , “One Artificial Neural Network Implementation for Credit Risk Prediction”, Balcor 2009, 9 th Balcan Conference on Operational Research, Constanta-Romania, 2.-6. september 2009.
 • А. Savić, N. Kojić, “Quantification of IT Operational Risk in Accordance with Basel II”, Balcor 2007, 8th Balcan Conference on Operational Research, Belgrade-Zlatibor, 14.-17. septembar 2007.
 • А. Savić “Serbia – a New Challenge and Opportunity for Transnational Banks”, IFSAM VIIIth World Congress 2006, Berlin, septembar 2006.

Papers from national conferences with international participation

 • А. Савић “Cybercash - дематеријализација новца као еволуција или Инернет револуција”, Етрговина, VII међународна конференција о електронској трговини и електронском пословању, Палић, април 2007.
 • А. Савић “Важност управљања банкарским ризицима – партнерство за менаџмент ризика”, X међународни симпозијум СyмОрг2006, Златибор, јун 2006.
 • А. Савић “Стратегијско позиционирање на финансијским тржиштима увођењем банкарског осигурања”, IX међународни симпозијум СyмОрг2004, Златибор, јун 2004.

Papers from national conferences:

 • А.Савић, Н.Вугделија "Мобилни Интернет у образовању ", INFOTEH®-JAHORINA 2013, Јахорина, 20-22. март 2013.
 • А.Савић, Н.Вугделија "Предности умрежавања корисника за унапређење наставе", XIX конференција YU INFO 2013, Копаоник, 3-6 март 2013.
 • Н.Вугделија, А.Савић, Н.Кнежевић, "Korišćenje socijalnih medija za online aktivaciju budućih studenata", XI међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2012, Јахорина, 21.-23. март 2012.
 • А. Савић,Н. Којић, Г. Зајић,И. Рељин, Б. Живковић, "Мултифрактална анализа тржишта акција (студија случаја Београдске берзе)", СYМ-ОП-ИС 2011, XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 4.-7. септембар 2011.
 • A. Savić, N. Vugdelija, С. Савић, "Безбедност рачунарских мрежа у електронском пословању", Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Ана Савић, Наталија Вугделија, Ненад Којић, “Web сајтови у служби маркетинга”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Н. Вугделија, Н. Којић, А. Савић, К. Милановић, “Употреба Web сервиса у настави”, 17. међународна конференција YУ ИНФО 2011, 6-9 март 2011. Копаоник, Србија.
 • А. Савић, Г. Зајић, Ј. Милутиновић, „Моделовање оперативних ризика применом модификоване логистичке регресије“, SymOpIs2010, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 21-24 септембар, 2010.
 • А. Савић, С. Чабаркапа, Н. Којић, “Нове имплементације сигурности финансијских трансакција у е-пословању Европске Уније“, Е-трговина 2010., Палић, Април 21-23, 2010
 • С. Чабаркапа, Н. Којић, А. Савић, Б. Живковић, “The Use of Atificial Neural Networks in Financial Time Series Prediction and Financial Risk Prediction”, Научно-стручни симпозијум INFOTEH 2010, Јахорина, 17.-19. март 2010.
 • С. Чабаркапа, А. Савић, Н. Којић, “Један модел предикције и квантификације кредитних ризика ” YU INFO 2010, 3-6 март 2010. Копаоник.
 • А. Савић, Г. Зајић, “Моделовање екстремних догађаја у низовима података о оперативним губицима“, СyмОпИс2009 – XXXVI симпозијум о операционим истраживањима, Ивањица, 22.- 25. септембар 2009.
 • С. Величковић, А. Савић, Н. Којић, “Могућности злоупотреба социјалних мрежа“, Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • А. Савић, С. Величковић,  Н. Којић, “Негативан аспект коришћења социјалних мрежа“, Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • Н. Којић, А. Савић, “ИТ Оперативни ризици”, СYМ-ОП-ИС 2007, XXXIV Симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 16.-19. септембар 2007. стр.713-717.
 • М. Весић,А. Савић, Н. Којић, Практикум за интегрисано банкарско пословање, Висока ICT школа, Београд, 2015. (91 страна) ISBN: 978-86-88-245-22-7.
 • А. Савић и група аутора, „Знање за успешно пословање II – бизнис алати за XXI век“, GSM Public, Београд, 2005.година. (384 стране).
 • А. Савић и група аутора, „Знање за успешно пословање III – Оружја за пословне битке”, GSM Public, Београд, 2006.година.