Мисија и визија | About School | Department School of Information and Communication Technologies

Мисија и визија 

Мисија Школе

Мисија Школе је да функционише као отворена, флексибилна и савремено оријентисана високошколска установа која испуњава образовне, струковне и развојне потребе привредног окружења и друштвене заједнице у областима: интернет технологија, поштанских и банкарских технологија и телекомуникација.

Визија Школе

Школа, на основу својих планова развоја као будуће високостручне установе, очекује интеграцију у јединствен систем европског образовања. Образоваће стручњаке који ће моћи да обављају послове везане за високостручно практично искуство у областима за које школује студенте.

Својим знањем и залагањем, студенти и наставници ће моћи да се укључе у стручне и научноистраживачке пројекте, и тиме да стичу нова знања потребна за сарадњу са привредним организацијама и унапређење развоја сопственог окружења. Образовни процес према савременим светским трендовима, као и сарадња са привредним организацијама, су гаранција профита који ће се инвестирати у опрему и усавршавање кадрова, ради обезбеђивања континуитета у развоју и сталног напретка Школе.