Petar Bojović, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Petar Bojović, PhD 

др Петар Бојовић
 •  Titče: professor of applied studies
 •  E-mail:

 Education

Докторирао из области финансија и финансијског менаџмента на Економском факултету Универзитета у Београду 27.10.2000. године.

Магистрирао из области финансија и финансијског права на Правном факултету Универзитета у Београду 1991.године.

Дипломирао, пре рока, из области финансија на Економском факултету Универзитета у Београду 1985. године.

Одслужио војни рок 1980/81 као везиста-криптографиста (шифрант) у Бјеловару, Вараждину и Горњем Милановцу.

Завршио (1980) Десету београдску гимназију,Основну школу ''Стари град'' у Београду и Музичку школу "Др Војислав Вучковић" у Београду.

 Work Experience

Од 2012 – Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Висока железничка школа струковних студија у Београду и Висока инжењерска школа струковних студија ''Техникум Таурунум'' у Београду-Земуну;

2007 – 2012 Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије; Висока железничка школа струковних студија у Београду и Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу;

2005 – 2007 Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије и Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу;

2002 – 2005 Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије;

2001 – 2002 Факултет за финансијски менаџмент и осигурање у Београду;

2001 Министарство просвете у Београду и Правно-биротехничка школа у Земуну – Београд;

1999 – 2001 Министарство просвете у Београду;

1993 – 1999 Прва економска школа у Београду;

1988 – 1993 Вукова задужбина у Београду;

1987 – 1988 Институт за унапређење робног промета у Београду;

Од 1985 - 1987, ХК Термоелектро у Београду;

 Professional Development and Affiliations

 • Добитник је награде (2002) Министарства науке Владе Републике Србије за докторску дисертацију и награде (1992) Културно-просветне заједнице Србије за доприносе у науци, култури и просвети.
 • Сертификат "Нове технологије у образовању", British council, Belexpocentar, "Holiday Inn", Београд, јуни 2018, фебруар 2017, фебруар 2016. и фебруар 2015. године.
 • Сертификат о похађању семинара, ''Counterfeit  Money-Features and Detection Methods’’, Academy of Banking and Finance – Foundation of the National Bank of Serbia, Belgrade, 2009.
 • Certificate CREA – Level 1, Certification in Real Estate Assessment, Academy of Banking and Finance – Foundation of the National Bank of Serbia, Belgrade, 2008.
 • Сертификат о завршеном курсу ‘’Заштита пословања и безбедност информација’’, Међународни институт за безбедност
 • Сертификат о похађању семинара ‘’Анализа финансијских извештаја привредног друштва’, Академија за банкарство и финансије, Београд, 2013.
 • Сертификат о похађању семинара ‘’Примењене пословне финансије – пословне алтернативе'', Академија за банкарство и финансије, Београд, 2011.
 • ECDP међународни семинар ''Европско рачуноводство и финансије'', Београд, 2001.
 • Потврда о завршеном иновационом курсу ''Како направоти бизнис план'', Центар за инвестиционе пројекте Економског факултета у Београду, Београд, 2003.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2012.
 • Стручна ангажовања: на универзитетима (11), факултетима (17), високим школама струковних студија (8), средњим школама (2), институтима (2), у земљи и иностранству (Универзитет за мир Уједињених Нација - ЕЦПД; Амерички универзитет у БиХ ...). Држао припремну наставу за упис на Економском факултету Универзитета у Београду и ВЖШ СС у Београду. У периоду 2009-2012. Одржао више од десетак едукативним ииновативних сертификованих курсева у Општини Звездара из области економије и финансија. По позиву одржао уводно предавање са темом "Противправно стицање имовинске користи у финансијским малверзацијама - ненаменско трошење буџетских средстава и намештене јавне набавке", Међународна научна и стручна конференција "Борба против превара и корупције - Форензика и превенција", Универзитет "Унион" Београд - ФПИМ, Београд, Хотел "Метропол", Београд, 12.12.2014. године. На захтев студената (FIDES 2013 – Конференција о финансијама, AIESEC,.Београд) одржао специјално предавање по позиву 01.03.2013. у Општини Врачар на тему Финансијска форензика – Откривање преварних радњи у финансијама, рачуноводству и ревизији и 14.03.2014. на Економском факултету Универзитета у Београду, Професорска сала, на тему Финансијска интелигенција и форензика (у оквиру ACC - AIESEC CASE CHALLENGE).Дугогодишњи стални судски вештак за економско-финансијску област(678 вештачења и супервештачења и ниједно оспорено) и финансијски форензичар.
 • Стручна усавршавања: Народна банка Србије, Привредна комора Србије ...
 • Поседује од. шк. 2008/09. изаборе у звање редовног професора (после спроведене конкурсне процедуре) на три различита универзитета, у научним областима: Економија, Финансије, Ревизија ...
 • Објавио научне и стручне радове на најпрестижнијим међународним конференцијама
 • у Њујорку (GBATA 2012), Паризу (ICBEFSM 2011), Хелсинкију (GBATA 2013), Абердину (ECIE 2011), Хонг Конгу (ICFME 2011), Куала Лумпуру (ICSEP 2011), Јоханесбургу (GBATA 2010), Инстамбулу (GBATA 2011), Братислави (EEDA 2010)...
 • Члан научног друштва економиста, Удружења интерних ревизора, Удружења управника, професионалних управника и организатора професионалног управљања (Лиценца бр. 33 ПКС)...

Papers in international journals:

 • P. Bojović (koautor), INDENTIFICATION OF THE KEY FACTORS FOR ATTRACTING FOREING DIRECT INVESTMENTS IN SERBIA, PENSEE Journal (ISI indexed), Vol. 76, Issue. 4, Paris, France, April 2014.

Papers in national journals:

 • П. Бојовић и др, Налози и трансфери у унутрашњем платном промету, Институт ’’ИМК 14 - истраживање и развој’’ (четврти часопис на листи Министарства науке РС који ово министарство финансира), двоброј 1-2/09, 2009, Крушевац
 • P. Bojović, , ’’ Povećanje i smanjenje imovine i kapitala i utvrdjivanje praga uspešnosti ’’ (’’ Increase and decrease of assets and equity and determination of the success level’’ ), Ekonomski izazovi (Economic challenges), Časopis Departmana za ekonomkse nauke Intermacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (Journal of the Department of Economics of the International University of Novi Payar), str. 19—28, broj 1/2012, ISSN 2217-8821, 2012, Novi Pazar

Participation in Scientific Committees, reviews, etc.:

 • 2st International Conference ″Economics and Management-Based on New Technologies″, EMoNT 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, 2012.
 • International Conference SED 2011, Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја, Висока пословна школа струковних студија, Ужице, 2011.
 • 1st International Conference ″Economics and Management-Based on New Technologies″, EMoNT 2011, Kladovo, Serbia, 2011.
 • International scientific conferenc ’’Smaill and Medium Enterprises – Possibilities and Perspectives 2011’’ (SMEPP), International University of Novi Payar, Faculty for menagement in traffic and communication of Berane, This project is funded by The European Union, Novi Pazar, 2011.
 • International Conference SED 2010, Висока пословна школа струковних студија, Ужице, 2010.
 • Трећа међународна конференција младих лидера ICONYL ''Савремена знања и нови извори енергије у функцији друштвено-економског развоја'', Нови Пазар, 2011.
 • Међународна научна конференција ''Менаџмент 2010'', Крушевац, ФИМ Универзитета Унион у Београда, University of Transport ''Todor Kableshkov“ Sofia, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (SEMPA), Крушевац, 2010.
 • Друга међународна конференција младих лидера ICONYL ''Перспективе привреде и друштва у посткризном периоду'', Нови Пазар, 2010.
 • Научно-стручни скуп са међународним учешћем, Висока железничка школа струковних студија Београд и ''Железнице Србије'', Београд, децембар, 2010.
 • International Conference СЕД 2009, Висока пословна школа струковних студија, Ужице, 2009.
 • П. Бојовић, Пословне финансије, Чигоја штампа, Београд, 2006.
 • П. Бојовић, Економска анализа, ФИМ, Крушевац, 2005.
 • П. Бојовић, Финансије задужбина, фондација и фондова, Вукова задужбина и Бонарт, Београд, 2003.
 • Т. Мрвић, П. Бојовић, Новац, инвестиције и инфлација, Просвета, Београд, 1992.
 • П. Бојовић, Фискална политика и инвестиције, Просвета, Београд, 1991.

Papers of international conferences (published outside Serbia) with publication in international journals (SCI list):

 • P. Bojović (koautor), ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF ESTIMATING PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS, SERVICE AND WORKS AND POSSIBLE PREVENTION OF CORRUPTION IN SERBIA, Fifieenth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBATA), Helsinki, Finland, July 2-6, 2013.
 • P. Bojović (koautor), Micro and Macro Economic Analysis Of Assets and Capital Of Companies In Serbia, Fourteenh Annual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBATA), New York City, New York, USA, July 10-14, 2012.
 • P. Bojović (koautor), Trends in Financial Services Delivery: Implications for a User-Centric Mobile Banking Business Model, 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE 2011), Aberdeen, Scotland, UK, 15-16 September 2011.
 • P. Bojović (koautor), Consumer Adoption - Risk Factor of Mobile Banking Services, VII. International Conference on Business, Economics, and Financial Sciences, and Management (ICBEFSM 2011), Paris, France, August 24-26, 2011.
 • P. Bojović (koautor). Financial and Monetary Analysis of Endogeneity and Exogeneity of Money Supply In A Transitional Economy: Case of The Republic of Serbia, Thirteenth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBATA), Istambul, Turkey, July 12-16, 2011.
 • P. Bojović (koautor). Financial Analysis of Monetary-Credit Multiplication In A Transitional Economy: Case of The Republic of Serbia, Thirteenth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBATA), Istambul, Turkey, July 12-16, 2011.
 • P. Bojović (koautor), Critical Analysis of Inflation and Price Stability in Monetary Policy, 2011 International Conference on Financial Management and Economics (ICFME 2011), Hong Kong, China, Juli 2-3, 2011.
 • P. Bojović (koautor), Illegal actions in financial reports - Prevention and detection, 2011 International Conference on Sociality and Economics Development (ICSEP 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, 17-19 June, 2011.
 • P. Bojović (koautor), Mobile banking: Banks turn to mobility in times of global financial crisis!?, 18th International Economic Conference (IECS 2011), Crises after the crisis. Inquiries from national, european and global perspective, Sibiu, Romania, May 19-20, 2011
 • P. Bojović (koautor), Financial analysis of monetary-credit multiplication, Management of Sustainable Development, Sibiu, Quality Research Centre - Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, January, 2011.
 • P. Bojović (koautor), Critical analysis of the inflationary processes mechanisms and expectations, Management of Sustainable Development, Sibiu, Quality Research Centre - Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, January, 2011.
 • P. Bojović (koautor), Financial and monetary critical analysis of endogeneity/exogeneity of money supply, Management of Sustainable Development, Sibiu, Quality Research Centre - Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, January, 2011.
 • P. Bojović i dr, Comparative Analysis of Banks’ Reserve Requirements Computation in Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina, Twelfth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBATA), Mpumalanga, Kruger National Park Vicinity, South Africa, July 5-9, 2010.
 • P. Bojović i dr, Comparative Analysis and Possibilities of Combining Cash Management Strategies, Twelfth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association (GBATA), Mpumalanga, Kruger National Park Vicinity, South Africa, July 5-9, 2010.
 • P. Bojović i dr, Cash Management Strategies in the Period of Financial Crisis, Analysis of consequences of financial crisis and perspectives for further trends at word markets, EEDA, Slovenska technička uneverzita v Bratislava, 24. jun 2010,
 • P. Bojović i dr, Comparative Analysis of the Reserve Reguirements on Banks in Five Countries, Analysis of consequences of financial crisis and perspectives for further trends at word markets, EEDA, Slovenska technička uneverzita v Bratislava, 24. jun 2010,
 • P. Bojović i dr, Regional Comparative Analysis and Role of Banks’ Reserve Requirements Computation in the Period of Global Economic Crisis, International Conference, Faculty of Economics, Skopje, November 11-13, 2010.

Papers from national conferences with international participation:

 • P. Bojović (koautor), Comparative economic possibilities of investing in financial sector, transport, industry, construction, trade and publicprivate partnership, 4st International Conference, EMoNT 2014, Vrnjacka Banja, Serbia, 12-15. June, 2014.
 • P. Bojović i dr, Risk management in financial operations in capital market and stock exchanges, 3st International Conference, EMoNT 2013, Vrnjacka Banja, Serbia, 13-16. June, 2013.
 • P. Bojović i dr, Legal and economic status and financial aspects of managing public railway infrastructure and rail transport with special reference to investment financing, 13th International Conference RaDMI 2013, Kopaonik, Serbia, 12-15. September, 2013.
 • P. Bojović i dr., Insider information and manipulation in trading in financial instruments in capital market, 2st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT 2012, Vrnjacka Banja, Serbia, 14-17. June, 2012.
 • P. Bojović i dr, Economical-security aspect of financial services users protection, 2st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT 2012, Vrnjacka Banja, Serbia, 14-17. June, 2012.
 • P. Bojović i dr, Economic and legal aspects of concession in industrial business and other economic activities, its commercial use and creation of feasibility study, 12th International Conference RaDMI 2012, Vrnjacka Banja, Serbia, 14-17. September, 2012.
 • P. Bojović i dr, Economic and legal aspects of the public-private partnership in the industry, communal infrastructure, telecommunications, traffic and other economic activity, 12th International Conference RaDMI 2012, Vrnjacka Banja, Serbia, 14-17. September, 2012.
 • P. Bojović i dr, Selected turnover coefficients, ratios and other indicators in role of company financial analysis in production, industrial, service and other activities, 11th International Conference RaDMI 2011, Sokobanja, 15-18. September 2011.
 • P. Bojović i dr, Selected ratio numbers in the function of analyzing a company in manufacturing industrial, service and other activity, 11th International Conference RaDMI 2011, Sokobanja, 15-18. September 2011.,
 • P. Bojović, Economic and legal status of endowments, foundations and funds on the example of the Austria, France, Germany and Switzerlend with special view on their financial performance, 1st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT 2011, Kladovo, Serbia, 2011.
 • P. Bojović i dr, Economic and legal status of endowments, foundations and funds on the example of the Netherlands, Sweden and USA with special view on their financial performance, 1st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT 2011, Kladovo, Serbia, 2011.
 • P. Bojović i dr, Risk assessment procedures in terms of strategic audit plans and programs: assessment of inherent, control and detection risks, International scientific conferenc ’’Smaill and Medium Enterprises – Possibilities and Perspectives 2011’’ (SMEPP), International University of Novi Pazar, Faculty for menagement in traffic and communication of Berane, This project is funded by The European Union, Novi Pazar, 2011.
 • P. Bojović (koautor), Implementation of sampling methods and evaluation of the test results obtaining audit evidence, International scientific conferenc ’’Smaill and Medium Enterprises – Possibilities and Perspectives 2011’’ (SMEPP), International University of Novi Pazar, Faculty for menagement in traffic and communication of Berane, This project is funded by The European Union, Novi Pazar, 2011.
 • P. Bojović i dr, ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕВИЗОРА С МЕНЕДЖЕРАМИ И ЛИДЕРАМИ В ТЕЧЕНИИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА В ЦЕЛИ РАЗВИТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМПАНИИ (rad u celini objavljen na ruskom jeziku, Poslovni odnosi revizora sa menadžerima i liderima prilikom izrade i usvajanja finansijskog izveštaja u funkciji ekonomskog razvoja poslovanja privrednog društva), Treća međunarodna konferencija mladih lidera ICONYL, Novi Pazar, 2011.
 • P. Bojović, Koncepcijske različitosti u upravljanju pravilima finansiranja, Međunarodna naučna konferencija ''Menadžment 2010'', Kruševac, FIM Univerziteta Union u Beograda, University of Transport ''Todor Kableshkov“ Sofia, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (SEMPA), Kruševac, 2010.
 • P. Bojović i dr, Comparative analisys financing local self-government in Switzerland, England and Sweden, XII Međunarodni simpozijum FON-a ’’Orginizacione nauke i manadžment znanja’’, SymOrg, Zlatibor, 2010.
 • P. Bojović, Menadžment strategije gotovine, II Međunarodni naučni skup, Visoka tekstilana strukovna škola DTM, Beograd, 2010.
 • P. Bojović, Financial analysis stock in produktcion, industrial and other companies, 10th International Conference RaDMI 2010, Donji Milanovac, 16-19. September 2010.
 • P. Bojović i dr, Stečena znanja iz poslovne ekonomije i finansija na VŽŠ u Beogradu u funkciji kompetentnosti obavljanja poslova na ''Železnici Srbije'', Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Visoka železnička škola strukovnih studija Beograd i ''Železnice Srbije'', Beograd, decembar, 2010.
 • P. Bojović (koautor), Innovative use of gis in the key business processes of companies, Međunarodna naučna konferencija ''Menadžment 2010'', Kruševac, FIM Univerziteta Union u Beograda, University of Transport ''Todor Kableshkov“ Sofia, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (SEMPA), Kruševac, 2010.
 • P. Bojović i dr, Značaj primene strategija upravljanja gotovinom za vreme i posle ekonomske krize, Druga međunarodna konferencija mladih lidera ICONYL, Novi Pazar, 2010.
 • P. Bojović (koautor), Practical business model for seasonal demand forecast and estimation of optimal order quantity in foreign trade management, Međunarodna naučna konferencija ''Menadžment 2010'', Kruševac, FIM Univerziteta Union u Beograda, University of Transport „Todor Kableshkov“ Sofia, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (SEMPA), Kruševac, 2010.
 • P. Bojović, Bank guarantee for production activities according to our and international theory and practice, 9th International Conference RaDMI 2009, Vrnjačka banja, 16-19. September 2009.
 • P. Bojović i dr, Financial-legal aspects of an obligatory reserve of commercial banks in the world and abroad with a comparative analysis in Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina, International Conference SED 2009, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Užice, 2009.
 • P. Bojović, Financial methods of assessment in determining the value of the asstets and capital, International Conference ANTiM 2009’’, Vrnjačka banja, February 2009.
 • P. Bojović, Finansijsko-pravni aspekti bankarskog kapitala i rizika, Prvi naučno-stručni međunarodni skup ’’Industrijski menadžment i razvoj’’, FIM, decembar 2007, Kruševac,
 • P. Bojović, Finansijska analiza bankarskih kredita za fizička lica, Zbornik radova sa medjunarodnog seminara ’’Kreditiranje sa aspekta domaće i međunarodne pravne i ekonomske regulative i prakse’’, TAZ – organizacija za edukaciju, naučna istraživanja, unapređenje rada pravosudnih, prosvetnih i organa uprave, Beograd, Hotel ’’Palas’’, 20. i 21.06.2007,
 • P. Bojović (koautor), Upravljanje aktivom i pasivom banke, Zbornik radova sa međunarodnog seminara ’’Poslovni rizici i upravljanje rizicima u skladu sa domaćom i međunarodnom metodologijom i standardima’’, TAZ–organizacija za edukaciju, naučna istraživanja, unapređenje rada pravosudnih, prosvetnih i organa uprave, Beograd, Hotel ’’Palas’’, 18. i 19.04.2007,
 • P. Bojović, Finansijska analiza procene vrednosti imovine i kapitala u svetu i kod nas, Prvi naučno-stručni međunarodni skup ’’Industrijski menadžment i razvoj’’, FIM, decembar 2007, Kruševac.

Projects:

 • Преко "Института економских наука" из Београда био је ангажован током 2007. на макропројектима 140007 и 159004 Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

Books, lecture notes and textbooks for higher and secondary education:

 • П. Бојовић и др, Пословне финансије и финансијска интелигенција, Факултет за право, безбедности и менаџмент ''Константин Велики'' из Ниша при Универзитету ''Унион – Никола Тесла'' у Београду, стр. 305, Ниш, 2020.
 • П. Бојовић и др, Пословна економија, Факултет за право, безбедности и менаџмент ''Константин Велики'' из Ниша при Универзитету ''Унион – Никола Тесла'' у Београду, стр. 309, Ниш, 2020.
 • П. Бојовић (коаутор), Пословно-транспортно рачуноводство и ревизија, стр. 714, Чигоја штампа, Београд, 2014
 • П. Бојовић и др, Банкарски платни промет и услуге, стр. 502, Наша књига, Меграф плус, Београд, 2014
 • П. Бојовић (коаутор), Финансијски менаџмент са основама пословног рачуноводства, Висока техничка школа струковних студија, Зрењанин, 2013
 • П. Бојовић и др, Тржиште капитала и берзанско пословање, Беосинг, Београд, 2013
 • П. Бојовић и др, Економика привредног друштва и јавно-приватног партнерства, СаТцип, Врњачка Бања, 2012. (редактори: П. Бојовић и С. Живковић),
 • П. Бојовић и др, Финансијска анализа пословања, Жиг, Београд, 2010. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Финансијска контрола и ревизија, Жиг, Београд, 2010. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић (коаутор) Савремени финансијски менаџмент, Жиг, Београд, 2010
 • П. Бојовић (коаутор), Пословне и берзанске финансије, Алфа, Београд, 2010.
 • П. Бојовић (коаутор), Пословно банкарство и осигурање, Алфа, Београд, 2010.
 • П. Бојовић (коаутор), Практикум из банкарства, Алфа, Београд, 2010.
 • П. Бојовић (коаутор), Практикум из осигурања, Алфа, Београд, 2010.
 • П. Бојовић (коаутор), Пословно рачуноводство, Жиг, Београд, 2010. (редактор П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Макрофинансије, Чигоја штампа, стр. 499, Београд, 2009.
 • П. Бојовић (коаутор), Микрофинансије, стр. 493, Жиг, Београд, 2009. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Банкарске финансије и рачуноводство, Чигоја штампа, стр. 497, Београд, 2009. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Принципи микроекономије, Жиг, Београд, 2009. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић (коаутор), Управљање пословним финансијама, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 2009.
 • П. Бојовић (коаутор), Јавне финансије – право, институције, системи, политике, Неw Пресс, Смедерево, 2009.
 • П. Бојовић (коаутор), Монетарне финансије, Чигоја штампа, Београд, 2008.
 • П. Бојовић (коаутор), Банкарски менаџмент, Чигоја штампа, Београд, 2008. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Финансијско – рачуноводствено, комерцијално и банкарско извештавање са бизнис планом, Чигоја штампа, Београд, 2006. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Менаџмент финансијских ресурса, ФИМ, Крушевац, 2006.
 • П. Бојовић (коаутор), Увод у финансијски менаџмент, Чигоја штампа, Београд, 2005. (редактор: П. Бојовић),
 • П. Бојовић и др, Корпоративне финансије и пословни план, ФИМ, Крушевац, 2005.
 • П. Бојовић и др, Јавне финансије и финансијско право, ФИМ, Крушевац, 2005.
 • П. Бојовић (коаутор), Менаџмент девизног пословања, Биг штампа, Београд, 2005, (редактор: П . Бојовић),
 • П. Бојовић (коаутор), Менаџмент хартијама од вредности, ФИМ, Крушевац, 2005. итд.
 • П. Бојовић (коаутор), Основе финансијског менаџмента, Чигоја штампа, Београд, 2004. (редактор: П. Бојовић), итд.
 • П. Бојовић (коаутор), Основи финансија II, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, пето издање, 2010., Редактори: др Предраг Јовановић Гавриловић и др Петар Бојовић,
 • П. Бојовић (коаутор), Финансијско пословање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, друго издање, 2010.,
 • П. Бојовић (коаутор), Пословна економија I, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, осамнаесто издање, 2016.,
 • П. Бојовић (коаутор), Банкарско пословање III, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, седмо издање, 2011.,
 • П. Бојовић (коаутор), Банкарско пословање IV, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, пето издање, 2010.,
 • П. Бојовић (коаутор), Монетарна економија и банкарство IV, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, дванаесто издање, 2012.