Tatjana Keča, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Tatjana Keča, PhD 

др Татјана Кеча
 •  Title: professor of applied studies
 •  E-mail:

 Education

Докторску дисертацију под насловом "Моделовање и дизајн оптичких резонатора у интегисаној силицијумској технологији" под руководством проф.др. Петра Матавуља одбранила на Електротехничком факултету у Београду 2016. године.

Магистарски рад под називом „Истраживање расејања ласерског зрачења на вишеслојним цилиндрима“ одбранила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1996.године, под руководством проф. Др Јована Елазара.

Дипломирала на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1991. године.

 Work Experience

Од 1995 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Од 1993 - 1995, хонорарно – Електротехнички факултет у Београду

Од 1992 - 1993, хонорарно – Здружене лабораторије Центра за мултидисциплинарне студије у Београду

До краја 1991, хонорарно – Институт „Михајло Пупин“ у Београду

 Professional Development and Affiliations

 • У 2006. завршила је курсеве „Intermediate approved installer for LANscape solutions - copper“ и „Intermediate approved installer for LANscape solutions- fiber optics“, у компанији Corning Cable Systems, Germany Neustadt у Немачкој.

Papers in international journals:

 • Keča, T., Headley, W., Mashanovich, G., Matavulj, Р.: Repeated passing principle for propagation in optical resonators, Opt. Rev. 23, 254–259, (2016) (DOI 10.1007/s10043-016-0195-9), (ISSN 1340-6000).
 • Keča, T., P. Matavulj, W. Headley and G. Mashanovich. Free spectral range adjustment of a silicon rib racetrack resonator. Physica Scripta, T149 (2012) 014031 (4pp). (ISSN 0031-8949)

Papers in national journals:

 • Т. Кеча, "Резултати расејања ласерског зрачења на оптичким влакнима", XLI Конференција ЕТРАН , јуни 1997.
 • Т. Кеча, Ј. Елазар , " Расејање ласерског зрачења на двослојном бесконачном цилиндру", XXXVII Конференција ЕТАН , септембар 1993.
 • Д. М. Тодоровић, П. М. Николић, Т. Кеча, М. П. Димитријевић, " Испитивање топлотних карактеристика танких филмова GeSe i GeSexS 1- x фотоакустичном методом", XII Саветовање о савременим неорганским материјалима ( ЕТАН ), Копаоник, (1992).
 • Д. М. Тодоровић, П. М. Николић, Т. Кеча, Д. Г. Васиљевић, " Испитивање топлотних карактеристика танких филмова фотоакустичном методом", Зборник И Српске конференције о микро и оптоелектроници, Београд , (1992) 1.1.6.

Зборници међународних конференција:

 • P. Matavulj, T. Keča, Influence of Geometric Parameters on the SOI Racetrack Resonator Properties. Progress In Electromagnetic Research Symposium Proceedings (PIERS2012), pp. 13-17, Moscow, Russia August 19-23, 2012. (ISBN: 978-1-934142-22-6)
 • T. Keča, Matavulj P, Headley W and Mashanovich G. FSR adjustment of silicone rib racetrack resonator. Abstract P.OE.8., III International School and Conference on Photonics, 29.08.-02.09., Belgrade, Serbia, 2011.
 • T. Keča, P.Matavulj, W.Headley, G.Mashanovich, “Modelling of Silicon Racetrack Resonator”, 3rd Mediterranean Conference on Nanophotonics, oktobar 2010.
 • S. Stankovic, B. Timotijevic, P. Y. Yang, J. Crnjanski, M. Milosevic, T. Keča, P. Matavulj, and G. Z. Mashanovich, “Silicon Photonic Waveguides for Near- and Mid-Infrared Regions”, ISCOM, septembar 2007.

Papers from international conferences:

 • T. Keča, П. Матавуљ, G. Mashanovich, “Преносне функције за поларизационо зависно простирање оптичких сигнала кроз прстенаст резонатор”, VIII Конференција ЕТРАН, јуни 2009.
 • S. Stankovic, B. Timotijevic, P. Y. Yang, J. Crnjanski, M. Milosevic, T. Keča, P. Matavulj, and G. Z. Mashanovich, “Silicon Photonic Waveguides for Near- and Mid-Infrared Regions”, ISCOM, septembar 2007.
 • T. Keča, ”Резултати расејања ласерског зрачења на оптичким влакнима“, XLI Конференција ЕТРАН, јуни 1997.
 • T. Keča, Ј. Елазар, “Расејање ласерског зрачења на двослојном бесконачном цилиндру“, XXXVII Конференција ЕТРАН, септембар 1993.
 • Д. М. Тодоровић, П. М. Николић, T. Keča, М. П. Димитријевић, “Испитивање топлотних карактеристика танких филмова ГеСе и ГеСеxС1-x фотоакустичном методом”, XII Саветовање о савременим неорганским материјалима (ЕТРАН), Копаоник, (1992),
 • Д. М. Тодоровић, П. М. Николић, T. Keča, Д. Г. Васиљевић, “Испитивање топлотних карактеристика танких филмова фотоакустичном методом”, Зборник I Српске конференције о микро и оптоелектроници, Београд, (1992) 1.1.6.

Projects:

 • Пројекат Савезног министарства за науку, технологију и развој бр. 343/93, под називом "Истраживање и развој ласерског уређаја за континуално мерење пречника жица и каблова". Руководилац пројекта је био проф. др Јован Елазар.

Books and lecture notes:

 • M. Kragović, T. Keča, “Praktikum za laboratorijske vežbe iz Električnih kola i Merenja”, Beograd, 2014.
 • T. Keča, “Primena računara“, Beograd, 2008.
 • T. Keča, “Primena računara, priručnik za pripremanje ispita“, Beograd, 2005.
 • T. Keča, “Uvod u električna merenja”, Beograd, 2004.
 • T. Keča, "Fizika, priručnik za pripremanje ispita", Beograd, 2000.
 • V. Milanović, D. Mamula - Tartalja, T. Keča, "FIZIKA, Zbirka rešenih ispitnih zadataka", Beograd,1999.
 • T. Keča, D. Gvozdić, "Praktikum za laboratorijske vežbe iz fizike elektrotehničkih materijala", Beograd 1993.
 • Учешће у организацији и реализацији семинара из Оптичких телекомуникација на конференцији ТЕЛФОР 2004.: Н. Славковић, Т. Кеча, М. Зајегановић, Принцип мерења параметара у временском домену.